Edith Jeřábková: Zvuky krize
Václav Magid: Podmínky nemožnosti
Václav Magid: Podmínky nemožnosti
Václav Magid: Podmínky nemožnosti
Václav Magid: Podmínky nemožnosti
Václav Magid: Podmínky nemožnosti
Václav Magid: Podmínky nemožnosti
Václav Magid: Podmínky nemožnosti

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů