Auditorium

Prezentace 53. čísla Flash Art: Autorská kniha

24. 10. 2019 od 18 hodin

s umělkyní Kateřinou Šedou


Galerie Jelení

David Možný: Lowdown

10. 10. – 3. 11. 2019
vernisáž: 9. 10. 2019

kurátor: Pavel Vančát

výstava se koná v rámci Fotograf Festivalu


Auditorium

Oskar Helcel a Martin Netočný: Domy kultury

10. 10. – 10. 11. 2019
vernisáž: 9. 10. 2019

kurátorka: Michaela Janečková

výstava se koná v rámci Fotograf Festivalu


Připravujeme:

Galerie Kurzor

Sidsel Meineche Hansen:
LIVE LIFE WELL®

1. 11. – 8. 12. 2019
vernisáž: 31. 10. 2019

kurátorka: Edith Jeřábková

Prezentace 53. čísla Flash Art: Autorská kniha s umělkyní Kateřinou Šedou
David Možný: Lowdown; 10. 10. – 3. 11. 2019 v Galerii Kurzor ©David Možný
výstava Oskar Helcel a Martin Netočný: Domy kultury; 10. 10. – 10. 11. 2019; v prostoru budoucího auditoria CSU; ©Oskar Helcel a Martin Netočný
prostor Nadace pro současné umění Praha a Centra pro současné umění Praha na adrese Dukelských hrdinů 500/25

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů