Galerie Jelení

Žofie Eder: Mountain Mamma,
Take Me Home

10. 3. – 2. 4. 2023
vernisáž: 9. 3. 2023

kurátor: Jiří Kovanda


Galerie Kurzor

Výstava je z technických důvodů dočasně uzavřena.

Spring and All

10. 3. – 14. 5. 2023
vernisáž: 9. 3. 2023 od 18 hodin

vystavující: Veronika Šrek Bromová, Mira Gáberová,
Anna Hulačová, Petra Janda, Karel Kunc, Václav Litvan

kurátorka: Mariana Serranová
výtvarné a architektonické řešení: Jan Fabián
v průběhu výstavy se uskuteční performance Dariny Alster


Informace k dočasnému uzavření výstavy Spring and All v Galerii Kurzor

V reakci na obdržené upozornění na možné použití problematického materiálu v instalaci Jana Fabiána se CSU Praha rozhodlo výstavu Spring and All z preventivních důvodů 10. 3. 2023 uzavřít, a to do doby, než bude povaha tohoto materiálu laboratorně ověřena. Výsledky následně analýzy ukázaly, že umělcem použitá střešní krytina nese stopy azbestu. Z tohoto důvodu výstava zůstává i nadále uzavřena; materiál využitý v instalaci bude v nejbližších dnech ekologicky zlikvidován odbornou certifikovanou firmou. Poté bude výstava v nové podobě veřejnosti znovu otevřena. 

Vzniklá situace nás mrzí a za komplikace se omlouváme.

prostor Nadace pro současné umění Praha a Centra pro současné umění Praha na adrese Dukelských hrdinů 500/25 /©CSU Praha

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů