Děloha, v ní mozek, v něm děloha

Promítání filmu Lucie Rosenfeldové 
Dělohy a mozky (hm..fantasy..hm) 
a diskuse s kurátorkou Zuzanou Jakalovou

14. 12. 2022 od 17 hodin v Galerii Kurzor


Galerie Kurzor

Shell Cell Swell Yell

Katarína Hrušková a Lucie Rosenfeldová

12. 10. 2022 – 5. 2. 2023
vernisáž: 11. 10. 2022 od 18 hodin

kurátor: Jan Zálešák


Galerie Jelení

On Second Thought 

Brit Jensen, Lucia Udvardyova,
Tatiana Heuman, Barbora Trnková

16. 12. 2022 – 15. 1. 2023
vernisáž: 15. 12. 2022, 18–20 hodin

kurátorka: Jennifer Helia DeFelice
ve spolupráci s Vašulka Kitchen Brno

prostor Nadace pro současné umění Praha a Centra pro současné umění Praha na adrese Dukelských hrdinů 500/25 /©CSU Praha

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů