Velmi se omlouváme našim návštěvníkům za dočasně zhoršené podmínky pobytu v prostorách NCSU spojené s rekonstrukčními pracemi.


Galerie Jelení

Barbora Dayef: Horovo oko, a. s.

27. 2. – 24. 3. 2019
vernisáž: 26. 2. 2019

kurátorka: Gabriela Kotiková


Připravujeme:

Galerie Kurzor

Marie Lukáčová: Moréna Rex &
Jiří Žák: The Incantation of the Real

22. 3. – 28. 4. 2019
vernisáž: 21. 3. 2019

kurátorka: Edith Jeřábková
performance: Yazan Set Abouha

 

 

Kurátorkou Galerie Kurzor se od března 2019 stává na další rok Edith Jeřábková ©Filip Kraus
Barbora Dayef: Horovo oko, a. s., Galerie Jelení (27. 2. – 24. 3. 2019)
©Filip Kraus
Budova NCSU; prosinec 2018
Prostor budoucího auditoria NCSU; březen 2019

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů