Připravujeme:

Galerie Jelení

Tereza Příhodová Štětinová:
Snakes Eating Tails

7. – 30. 10. 2022
vernisáž: 6. 10. 2022 od 18 hodin

kurátorka: Klára Vavříková


Galerie Kurzor

Shell Cell Swell Yell

Katarína Hrušková a Lucie Rosenfeldová

12. 10. – 27. 11. 2022
vernisáž: 11. 10. 2022 od 18 hodin

kurátor: Jan Zálešák

prostor Nadace pro současné umění Praha a Centra pro současné umění Praha na adrese Dukelských hrdinů 500/25 /©CSU Praha

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů