Galerie Kurzor

vstup z kavárny ACID COFFEE

Slepý Pew

Habima Fuchs, Martin Kyrych, Piotr Bury Łakomy,
Ivan Pinkava, Pavel Sterec, Jan Šerých

6. 3. – 28. 4. 2024
debata s umělci: 9. 4. 2024 od 18 hodin
komentovaná prohlídka: 28. 4. 2024 od 16 hodin

kurátor: Marek Meduna
ve spolupráci se Zuzanou Blochovou
grafik: Jan Šerých


Galerie Jelení

V zahradě, květinou.

5. 4. – 28. 4. 2024
vernisáž: 4. 4. 2024 od 18 hodin
komentovaná prohlídka: 28. 4. 2024 od 16.30

Masha Kovtun, Markéta Skalková, Barbora Štýblová, Nicolas Prokop

kurátor: Robin Seidl

grafika: Jan Šerých

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů