Vážení návštěvníci, při návštěvě našich prostor vás prosíme o dodržování všech platných hygienických opatření MZ ČR. O aktuálních protiepidemických opatřeních platných
v prostorách CSU Praha se informujete zde.


Galerie Kurzor

Možná nevadí, když ten stín chybí

15. 12. 2021 – 6. 2. 2022
vernisáž: 14. 12. 2021 od 18 hodin

vystavující: Libuše Jarcovjáková, Markéta Kinterová, Karolína Rossí, Jan Dienstbier, Lukáš Kubec, Ondřej Vinš, Adam Vačkář

kurátorky: Sráč Sam a Denisa Bytelová


Auditorium

Karel Císař: Signatury všech věcí. 
Poznámky k teorii moderního
a současného umění

18. 1. 2022 od 17 hodin

představení knihy a diskuse s Johanou Lomovou
ve spolupráci s PageFive a Vysokou školou
uměleckoprůmyslovou v Praze


Galerie Jelení

Petr Pastrňák: Noční Arunáčala – práce
na papíře

21. 1. 2022 – 13. 2. 2022
vernisáž: 20. 1. 2022 od 18 hodin

kurátoři: Gabriela Kotiková a Jiří Kovanda

Možná nevadí, když ten stín chybí
Petr Pastrňák: Night Arunachala – Work on Paper
prostor Nadace pro současné umění Praha a Centra pro současné umění Praha na adrese Dukelských hrdinů 500/25 /©CSU Praha

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů