Cursor Gallery

Sidsel Meineche Hansen: 
LIVE LIFE WELL®

November 1 – December 8, 2019
opening: October 31, 2019 from 6PM

curator: Edith Jeřábková


Jeleni Gallery

Techniques of Mourning / 
Protocols of the Sacred

November 13 – December 8, 2019
opening: November 12, 2019 from 6PM

artists: students of the Intermedia Studio II of Dušan Zahoranský and Pavla Scerankova at AVU Prague: Berta Holoubková, Tomáš Kocka Jusko, Artur Magrot, Elena Pecenová, Jiří Pitrmuc, Roza Pogosian, Jáchym Řičánek, Robin Seidl, Alexandra Selmeciová, Andrea Sobotková, Tereza Tomanová, Barbora Volfová, Minh Vu Duc, Ivana Zuskinová

curator: Lukáš Likavčan

Sidsel Meineche Hansen: LIVE LIFE WELL® ©Filip Kraus
Techniky truchlení / Protokoly posvátna
prostor Nadace pro současné umění Praha a Centra pro současné umění Praha na adrese Dukelských hrdinů 500/25

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů