Cursor Gallery

use entrance from the ACID COFFEE Café

Slepý Pew

Habima Fuchs, Martin Kyrych, Piotr Bury Łakomy,
Ivan Pinkava, Pavel Sterec, Jan Šerých

6. 3. – 28. 4. 2024
discussion with artists: 9. 4. 2024 from 6 pm
guided tour: 28. 4. 2024 from 4 pm

curator: Marek Meduna
in collaboration with Zuzana Blochová
graphic design: Jan Šerých


Jeleni Gallery

Becoming a Flower.

5. 4. – 28. 4. 2024
opening: 4. 4. 2024 from 6 pm
guided tour: 28. 4. 2024 from 4.30 pm

Masha Kovtun, Markéta Skalková, Barbora Štýblová, Nicolas Prokop

curator: Robin Seidl

grafika: Jan Šerých

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů