Prague Museum Night in CCA Prague

15. 6. 2024, between 6 and 11 pm


Cursor Gallery

I will watch with you

David Fesl, Esther Kläs

15. 5. – 7. 7. 2024
opening: 14. 5. 2024 from 6 pm

curator: Zuzana Blochová
collaboration: Marek Meduna


Jeleni Gallery

Marie Holá: Soft Graze

14. 6. – 7. 7. 2024
opening: 13. 6. 2024 from 6 pm

curator: Julie Nešlehová


Artlist:Talk – Eva Jiřička

27. 6. 2024 from 6 pm

Budu se dívat s vámi; grafika: Jan Šerých
Marie Holá: Soft Graze

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů