We apologise to our visitors for any temporary inconvenience caused by the refurbishment. 


Jeleni Gallery

Martin Netočný: Shamans Sacrificed Camels

July 19 – August 25, 2019
opening: July 18, 2019 from 6 PM

curator: Tomáš Hrůza


Upcoming:

Cursor Gallery

Oreet Ashery: How We Die Is How We Live, Only More So

September 10 – October 20, 2019
opening: September 9, 2019 from 6PM


FOAF Prague 2019: George Vasey on the exhibition Misbehaving Bodies: Oreet Ashery & Jo Spence

August 31, 2019 from 6PM

two talks given by Goerge Vasey, curator from the London Wellcome Collection, and Hana Janečková, curator, theorist and artist, will take place within the Friend of a Friend Prague 2019

Friend of a Friend Prague 2019
Martin Netočný: Šamani obětovali velbloudy, Galerie Jelení, 19. 7. – 25. 8. 2019
Budova NCSU; prosinec 2018
Prostor budoucího auditoria NCSU; březen 2019

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů