Armen Avanessian a Andreas Töpfer: Spekulativní kresba: 2011–2014; Grafická úprava: Andreas Töpfer
Václav Janoščík: Napínat současnost. Detektivní pátrání po sdíleném světě / grafická úprava: Daniela a Linda Dostálkovy
Edith Jeřábková: Zvuky krize
Václav Magid: Podmínky nemožnosti
Václav Magid: Podmínky nemožnosti
Václav Magid: Podmínky nemožnosti
Václav Magid: Podmínky nemožnosti
Václav Magid: Podmínky nemožnosti
Václav Magid: Podmínky nemožnosti
Václav Magid: Podmínky nemožnosti

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů