Publikace vydávané pod hlavičkou Centra pro současné umění Praha rozvíjejí, doplňují a často také završují výstavní programy galerií provozovaných CSU Praha: Galerie Kurzor a Galerie Jelení. Každá z takto vydaných knih je originální nejen svou grafickou podobu, na níž se podílejí přední čeští grafici, ale i celkovou koncepcí, a odráží tím specifický přístup jejího autora.

V knižní produkci nakladatelství CSU Praha mohou čtenáři nalézt například sedmidílný teoretický text Podmínky nemožnosti (2019) výtvarného teoretika Václava Magida, výpravnou fotografickou publikaci Zvuky krize (2020) kurátorky Edith Jeřábkové, esejisticky pojatou knížku filozofa Václava Janoščíka Napínat současnost (2021) či obsáhlý výstavní katalog Galerie Jelení Gallery 2010–2020 (2021) přinášející nejen detailní informace o více než stovce výstav uspořádaných v Galerii Jelení ve druhém desetiletí jejího fungování, ale také čtveřici originálních esejů uměleckých teoretiků Kariny Kottové, Johany Lomové, Jana Zálešáka a Marcela Fišera, v nichž autoři reflektují obecnější vývoj na současné české výtvarné scéně v poslední dekádě.

Nakladatelství CSU Praha nezapomíná ve své produkci ani na překladovou literaturu a ve spolupráci s dalšími uměleckými a vzdělávacími institucemi, jako Fakulta výtvarných umění VUT v Brně či Cena Věry Jirousové, vybírá pro český překlad takové kriticko-teoretické texty, které na mezinárodní scéně často již dlouhá léta formují přemýšlení o současném umění. Českému publiku již nakladatelství CSU Praha přineslo knihy Spekulativní kresba 2011–2014 autorů Armena Avanessiana a Andrease Töpfera (2020)
a Zítra bude hůř: Umění, kritika, nouzový stav od Hala Fostera (2021). V roce 2023 se zájemci o téma výtvarné kritiky mohou těšit na publikaci Špatné psaní amerického básníka, umělce a art kritika Travise Jeppensena.

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů