Václav Magid
Podmínky nemožnosti I/VII: Ztráta času

„Ztráta času“ znamená především ztrátu víry v budoucnost jako otevřenou dimenzi, do níž promítáme svá očekávání, dále ztrátu historické paměti, která zajišťuje kontinuitu s minulostí, a konečně také ztrátu přítomnosti jako prostoru pro jednání. Tím, co se hroutí, je čas jako horizont, uvnitř kterého se formují naše tužby a projekty. Je ohrožena samotná naše schopnost prožívat vlastní existenci jako pohyb od „předtím“ k „potom“, která je konstitutivní podmínkou subjektivity.

V přítomnosti obtížně hledáme událost, která by mohla konstituovat kolektivní subjekt změny. Představám budoucnosti vládne dystopická imaginace. Nadvláda pastiše v kultuře svědčí nejen o neschopnosti přicházet s inovacemi, ale také o absenci smyslu pro dějiny, kdy se z minulosti stává skladiště vyprázdněných forem. Omezení politického protestu na rámec bezprostřední přítomnosti vede k jeho estetizaci. Současné umění nedokáže být aktuální, protože jeho „současnost“ spočívá v nekonečném prodlužování statu quo. Subjekt, jehož vnímání času se rozpadá na sérii nespojitých okamžiků, zůstává vězet ve stavu „trvalé přítomnosti“. V dnešních produkčních podmínkách se předmětem vykořisťování stávají anonymní částice času, odtržené od osobností svých nositelů. To spolu s vlivem informačních a komunikačních technologií způsobuje pocit zrychlení životního tempa, kterému lidská psychika už nemůže stačit. […]

Kapitoly:
Ztráta času / Aktuálně / Budoucnost a smrt / Dystopická imaginace / Pastiš / Bitevní pole přítomnosti / Neaktuálnost současného umění / Trvalá přítomnost / Nadhodnota okamžiku / Digitalizovaná tíseň / Privilegium pomalosti / Akcelerace / Zakomplexovaný čas / Fikce spekulace / Levicová melancholie / Kam se žene anděl?


Nakladatelství: Centrum pro současné umění, o. p. s.
Text: Václav Magid
Grafická úprava: Dočasná zóna
Fotografie: Filip Beránek
ISBN: 978-80-906915-7-5
Rok vydání: 2018
Náklad: 300
Jazyk: čeština, angličtina
Počet stran: 26
Cena: 120 Kč

koupit


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 
Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

grafika: Dočasná zóna
grafika: Dočasná zóna

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů