Bankovní spojení
Komerční banka, č. ú.: 19-3085250247 / 0100

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů