Václav Magid
Podmínky nemožnosti II/VII: Bezprostředí 

Prostorová orientace se stává dost obtížným úkolem, vytratí-li se jednota prostoru. Právě k tomu dnes ale dochází: horizont společného světa, který sdílíme s ostatními, se rozostřil natolik, že pouhá zmínka o něm vyvolává sarkastické pousmání, zatímco bezprostřední okolí, jímž si razí cestu jednotlivec, se rozpadá na řadu vzájemně nesouměřitelných prostředí.

Možnost chápat vykořeněnost jako příležitost k vynalézání nových světů, z níž za úsvitu moderny těžili především umělci, se v důsledku politických, ekonomických a ekologických změn, ke kterým došlo během posledních desetiletí, stala nevyhnutelností pro všechny. V rámci globalizovaných podmínek produkce a konzumace se nejen můžeme, ale také musíme přemísťovat mezi místy, kontexty a identitami, a to se stejnou lehkostí, s jakou střídáme okna v internetovém prohlížeči. I přes únavnost neustálého pohybu se těšíme z prostupnosti hranic, díky níž si rozšiřujeme spektrum životních stylů, jež si lze užívat. Před tím, kdo je k jejich překračování donucen bojem o holý život, se ale hranice naopak uzavírají. Současné umění je zároveň ztělesněním ideologické fikce globální jednoty i její kritikou, jelikož působí na nadnárodních platformách jako praxe překladu mezi lokálními zkušenostmi. Podobnou ambivalenci vykazuje i světová informační a komunikační síť: čím víc si v ní připadáme doma, tím víc ji využíváme k obraně svých dílčích domovin „v reálném světě“. […]

Kapitoly:
Je někdo doma? / Bezdomovectví jako privilegium a prokletí / Překlad mezi kulturami a kultura překladu / Svoboda ve skladišti / Hranice inkluze / Proč nikdo nemá rád multikulturalismus? / Vytěsněné Bengálsko / Civilizovaní barbaři / Komplexnost, hyperobjekty, bezprostředí /

Nakladatelství: Centrum pro současné umění, o. p. s.
Text: Václav Magid
Grafická úprava: Dočasná zóna
Fotografie: Filip Beránek
ISBN: 978-80-906915-1-3
Rok vydání: 2018
Náklad: 350
Jazyk: čeština, angličtina
Počet stran: 28
Cena: 120 Kč

koupit


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 
Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

grafika: Dočasná zóna
grafika: Dočasná zóna

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů