Václav Magid
Podmínky nemožnosti IV/VII: Alogorrhea

Slovo dnes rozhodně není nedostatkovým zbožím. Neutichající příval informací a tlak na to, abychom neustále komunikovali, má za následek masové podlehnutí způsobu chování, který lze vystihnout výrazem logorrhea. Zatímco v rétorice se tím míní zbytečná mnohomluvnost, v psychologii se tak označuje komunikační porucha, která spočívá v nutkavém chrlení slov, jež může vést ke ztrátě koherence promluvy. Výsledná výpověď se nám jeví jako nesmyslná, absurdní či nerozumná (alogos). Čím více toho slyšíme a čteme, tím méně se dozvídáme. Zmnožené hlasy, které se nám naráz snaží něco říct, se slévají do nerozlišitelné hlukové stěny, o kterou se rozbíjí i naše vlastní zoufalá snaha se vyjádřit.

Spekulativní obrat, jenž výrazně poznamenal myšlení poslední dekády, měl mimo jiné znamenat odklon od pestrého spektra teoretických přístupů druhé poloviny dvacátého století, které vycházely z jiného obratu – totiž z obratu k jazyku. Jestliže poststrukturalismus stavěl na postulátu, že vůči jazyku neexistuje žádný vnějšek, dnešní spekulativní myšlení hledá způsoby, jak o tomto vnějšku začít znovu mluvit. Může se přitom opřít o silný argument, že zásadní politické, ekonomické či ekologické výzvy dneška již není možné redukovat na záležitosti diskursu či reprezentace. […]

Kapitoly:
Václav Magid, Alogorrhea / Boris Ondreička, Pharmakon / Elise Florenty, Kino KROV / Konstantin Shavlovsky, Echolálie / Olga Jitlina, Adar


Nakladatelství: Centrum pro současné umění, o. p. s.
Texty: Václav Magid, Boris Ondreička, Elise Florenty, Konstantin Shavlovsky, Olga Jitlina
Grafická úprava: Dočasná zóna
Fotografie: Filip Beránek
ISBN: 978-80-906915-3-7
Rok vydání: 2018
Náklad: 300
Jazyk: čeština, angličtina
Počet stran: 26
Cena: 120 Kč

koupit


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 
Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

grafika: Dočasná zóna
grafika: Dočasná zóna

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů