Armen Avanessian a Andreas Töpfer:
Spekulativní kresba: 2011–2014

Spekulativní kresba představuje patnáct knih – monografií, překladů a sbírek esejů –, kterým dala vzniknout Spekulativní poetika, výzkumná platforma koncipovaná v roce 2011 Armenem Avanessianem. Kniha nabízí svérázný úvod do současné spekulativní filozofie, ptá se na mechaniku myšlení a na to, jak se myšlení projevuje v kresbách nebo ilustracích. Na jakých principech funguje poetické myšlení, když není o umění, ale když je jeho součástí? Kresby Andrease Töpfera totiž nejsou ilustracemi textů. Je to spíše naopak. Musíme je číst a text pak může začít odkazovat na ně. Spekulativní kresba tak neposkytuje k prezentovaným teoriím žádnou „zkratku“ a neusiluje ani o vybudování reprezentativního vztahu mezi správným porozuměním obrazu a korelativním konceptuálním myšlením. Naopak, prostřednictvím kreseb vytváří příležitost přemýšlet o samotném myšlení – o spekulativním myšlení a o psaní v konceptech a prostřednictvím obrazů.

České vydání je doplněno o aktualizovaný úvod z pera Armena Avanessiana a autorský doslov v podobě odborné studie od překladatelů knihy Kataríny Hládekové a Václava Janoščíka, v níž autoři nabízejí analýzu knihy samotné i její oborovou kontextualizaci.


Nakladatelství: Centrum pro současné umění – Praha,
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
Text: Armen Avanessian, Andreas Töpfer
Grafická úprava: Andreas Töpfer
Překlad: Katarína Hládeková, Václav Janoščík, Josef Řídký
Lettering: David Böhm
ISBN: 978-80-88386-00-1 (CSU Praha)
ISBN: 978-80-214-5908-3 (FaVU)
Rok vydání: 2020
Náklad: 1000
Jazyk: čeština
Počet stran: 332
Cena: 450 Kč

koupit


Vydání knihy podpořilo: Ministerstvo kultury ČR

Armen Avanessian a Andreas Töpfer: Spekulativní kresba: 2011–2014; Grafická úprava: Andreas Töpfer

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů