ARTLIST, projekt Centra pro současné umění Praha, je databáze současného českého výtvarného umění, která dokumentuje vývoj českého umění ve všech jeho projevech (tj. umělci, výstavy, galerie, pojmy) od 2. poloviny 20. století do současnosti. Databáze si klade za cíl sloužit jak odborné, tak laické veřejnosti, a to na místní i mezinárodní úrovni.

Databáze se nachází na vlastní doméně
www.artlist.cz

Kontakt
Lenka Střeláková
info(v)artlist.cz
tel.: +420 222 986 116

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů