Artlist – on-line databáze
Kontinuální projekt Centra pro současné umění Praha
je databází současného českého výtvarného umění,
která dokumentuje vývoj českého umění ve všech jeho projevech (umělecká, teoretická a kurátorská produkce, výstavní prostory, klíčové pojmy) od 2. poloviny 20. století do současnosti.
Databáze si klade za cíl sloužit jak odborné, tak laické veřejnosti, a to na místní i mezinárodní úrovni.

Databáze se nachází na vlastní doméně:
https://www.artlist.cz/

Artlist:Talk – živá prezentace
Databáze současného českého umění Artlist zachycuje, reflektuje a zpřístupňuje podoby soudobého umění v jeho rozličných formách a projevech. Artlist:Talk možnosti této procesuální dokumentace obohacuje a umělcům nabízí formát živé prezentace.
Cílem projektu Artlist:Talk – podobně jako i Artlistu – je zainteresované veřejnosti zprostředkovat porozumění současným uměleckým přístupům a vyjadřování, které v tomto případě doplňuje o unikátní perspektivu samotných tvůrců.
Jednotliví umělci a umělkyně zastoupení v databázi Artlist tímto zároveň získávají příležitost svou tvorbu přiblížit formou samostatné přednášky, jejíž záznam pak také rozšíří a aktualizuje jejich stávající databázová hesla.

Videa z Artlist:Talk lze přehrát také na našem youtubovém kanále zde.

 
Kontakt
Lenka Střeláková
info(v)artlist.cz

 

Renovace a vývoj projektu Artlist byly v roce 2024 finančně podpořeny Evropskou unií prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR.

 

 

 

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů