Oborová knihovna Centra pro současné umění Praha ve svém fondu uchovává české a zahraniční umělecké monografie, katalogy, teoretické publikace a periodika s přesahy do příbuzných oborů (estetika, vizuální studia, filosofie, literární teorie, apod.). Fond je systematicky budován od roku 1992. Postupně pracujeme na převedení celého fondu do elektronického katalogu.

Zájemci o výpůjčku mohou nejprve nahlédnout do elektronického katalogu knihovny a následně nás kontaktovat, abychom požadovaný svazek připravili. Vámi vybrané publikace pak budou k dispozici ve studovně v Galerii Jelení od středy do neděle mezi 12. a 18. hodinou.


Kontakt
Centrum pro současné umění Praha
Dukelských hrdinů 500 / 25a
170 00 Praha 7

info(v)fcca.cz
tel.: +420 222 986 116

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů