Program tvůrčích pobytů je jedním ze základních pilířů aktivit CSU již od poloviny 90. let minulého století. V roce 1994 stálo CSU jako jeden ze zakládajících členů u zrodu mezinárodní organizace Res Artis, která v současnosti sdružuje více než sto institucí z většiny zemí světa. Smyslem tohoto projektu je, stejně jako celého rezidenčního programu CSU, myšlenka osobního setkání umělců – představitelů různých kultur, výměna tvůrčích zkušeností a rozvoj vzájemného porozumění na bázi profesionálních i přátelských vztahů.

V letech 1994–1998 CSU administrativně zajišťovalo program ArtsLink, v jehož rámci navštívila řada českých umělců, kurátorů a kulturních manažerů vybrané renomované instituce v USA, jako např. PS1 či ISCP. Mezi lety 1999–2001 se konal letní rezidenční program na zámku v Čimelicích.

V roce 1997 CSU zahájilo vlastní rezidenční program v Praze, který s menšími přestávkami trvá dodnes. V rámci všech svých tvůrčích programů CSU doposud hostilo přes dvě stě umělců.

V roce 2015 se CSU připojilo jako jedna z hostujících organizací a iniciátorů k projektu Curatorial Program for Research, mezinárodní platformě výzkumných pobytů pro kurátory.

Václav Magid, ISCP, NY, USA, 2009
András Cséfalvay (SK), CSU, Praha, USA, 2011
Magdalena Kwiatkowska, CSU, Praha, 2010
Jiří Skála, Art in General, NY, USA, 2006
Jan Šerých, ISCP, NY, USA, 2008
Pavlína Morganová, ISCP, NY, USA, 2007
Jesper Alvaer, 18th Street Art Center, Santa Monica, CA, USA, 2007
Josef Bolf, ISCP, NY, USA, 2007
Tomáš Vaněk, ISCP, NY, USA, 2006
Isabela Groseová, Art in General, NY, USA, 2005
Vit Havránek, ISCP, NY, USA, 2004
Alena Kotzmannová, ISCP, NY, USA, 2004
David Kulhanek, ISCP, NY, USA, 2003
Ján Mančuška, ISCP, NY, USA, 2003
Milena Dopitová, ISCP, NY, USA, 2002
Karel Císař, ISCP, NY, USA, 2001
Jiří Příhoda, ISCP, NY, USA, 1998
David Černý, PS1, NY, USA, 1995
Rezidenční program na zámku v Čimelicích, Riuzp Fukuhara, Japonsko
Rezidenční program na zámku v Čimelicích
Rezidenční program na zámku v Čimelicích
Rezidenční program na zámku v Čimelicích
Rezidenční program na zámku v Čimelicích

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů