Zpracovávání podrobné dokumentace (artist files) vybraných českých umělců bylo od počátku existence Centra pro současné umění jednou ze základních os jeho činnosti. Postupem času bylo vybráno a podrobně dokumentováno více než čtyřicet umělců. Tito umělci jsou vybíráni odbornou radou na základě kvality jejich tvorby. Pozornost je soustředěna na osobnosti, jejichž význam a přínos nebyl v minulých letech zdokumentován. Jelikož byla dokumentace od počátku koncipována jako subjektivní, představují složky jednotlivých umělců archiv nejrůznějších oborových přístupů.

Vzhledem k rozhodnutí uvést během roku 2006 do provozu on-line dokumentační databázi ARTLIST, se ve tvorbě "papírové" dokumentace již dále nepokračuje a obsah svazků je postupně aktualizován a převáděn do elektronické podoby.

  • On-line databázi nalezne te na její vlastní webové adrese: www.artlist.cz
  • Dokumentaci - existující ve v "klasické papírové formě" je stále uložena v sídle Centra a je na vyžádání přístupná odborné veřejnosti.

Zvláštní pomoc tomuto programu poskytli: Walter Keller, Scalo Verlag a.g.; Pro Helvetia; Ruth v. der Wenge Gräfin Lambsdorff; a Martin Georg Weber.

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů