Hal Foster: Zítra bude hůř
Umění, kritika, nouzový stav

Hal Foster ve své knize Zítra bude hůř nestaví na starých dobrých časech, ale na těch horších, které přicházejí. Maxima, jež si z rozhovoru s Bertoldem Brechtem poznamenal Walter Benjamin, se v analýze Hala Fostera nakonec neuskutečnila – mělo být hůř, ale není. Co se tedy avantgardě stalo?

„Avantgarda, která mě zde zajímá, však v tomto smyslu není ani předvoj, ani týl, je spíš jízlivě imanentní. Daleka hrdinství, nenamlouvá si, že se od starého řádu může zcela oddělit, anebo že může nalézt jiný. Místo toho se snaží
v daném řádu vystopovat již existující trhliny, vyvíjet na ně ještě větší tlak, a dokonce je i nějakým způsobem aktivovat. Tato avantgarda zdaleka není mrtvá, žije a daří se jí dodnes,“ analyzuje Hal Foster.

Kritická edice vznikla ve spolupráci Ceny Věry Jirousové s Centrem pro současné umění Praha, a to z živé potřeby konceptualizovat myšlenky teorie kritiky a uvažování či záměry nejmladší výtvarné produkce. Kniha Hala Fostera Bad New Days, kterou po mnohých diskuzích překládáme jako Zítra bude hůř, je snad negativně konejšivou prvotinou edice, jež věří v neotřesitelné základy kritického myšlení. Cena Věry Jirousové i Centrum pro současné umění Praha sdílejí potřebu vyrovnávat se s výzvami současného světa skrze prizma umění, přičemž naším společným cílem je pak motivovat obor kritiky
a současnému umění i jeho textové konceptualizaci poskytnout kulturní pole reflexe. Děkujeme všem současníkům, že jsou s námi při tom.


Jako první svazek Kritické edice vydaly:
Centrum pro současné umění – Praha, o. p. s.
a INI Project, z. s.
Text: Hal Foster
Překlad: Magdalena Jadwiga Härtelová
Odborná redakce: Eva Skopalová
Jazyková redakce: Lenka Střeláková, Marie Strnadová
Grafický návrh: Matěj Lacko
Sazba: Jana Jebavá / studio Datle
ISBN 978-80-88386-05-6 (CSU Praha)
Náklad: 500 ks
Rok: 2021
Počet stran: 149
Cena: 250,-

koupit


Publikace Zítra bude hůř vychází za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR
a Magistrátu hlavního města Prahy.

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů