Václav Magid
Podmínky nemožnosti VI/VII: Technický detail

Označíme-li problém, který vyvstane v průběhu nějaké činnosti, za „technický detail“, míníme tím, že se netýká podstaty vytyčených cílů, ale tvoří jen dílčí překážku při jejich realizaci. Podobně, vstoupí-li někdo do debaty s „technickou“ poznámkou, dává tím na vědomí, že nechce zaujímat stanovisko k věcnému jádru sporu, ale pouze poukázat na nějaký procedurální aspekt rokování. Drobná technická zlepšení slouží ku prospěchu věci nezávisle na tom, co si kdo o té věci myslí, protože se netýkají stanovování účelů, ale jen prostředků jejich uskutečnění. Hlavně aby „to“ fungovalo, ať má „to“ jakoukoli povahu.

Technické otázky a návrhy jejich řešení jsou obvykle prezentovány jako něco nestranného a hodnotově neutrálního, co se nachází mimo ideologii. Právě to je však důvodem, proč je technika hlavní doménou, skrze niž ideologie působí. Na rozdíl od odpovědí na otázky, co máme považovat za pravdivé, morálně správné či esteticky přijatelné, řešení technického problému nevyžaduje legitimizaci, ale má vyplynout automaticky z objektivně daných faktorů, jako jsou čísla, materiály či výrobní postupy, do kterých vidí jen experti. Navíc se vždy týká pouhých detailů, s nimiž je zbytečné většinu lidí zatěžovat. Jenže „the devil is in the detail“: prostřednictvím drobných úprav technika postupně mění svět a život k nepoznání, aniž by za tu změnu nesly odpovědnost konkrétní lidské bytosti se svými motivy a rozhodnutími. […]

Kapitoly:
Smlouva s ďáblem / Vědecko-technický holokaust / Vědecko-technická revoluce a emancipace (od) člověka / Život technických objektů / Techniky dožívání


Nakladatelství: Centrum pro současné umění, o. p. s.
Text: Václav Magid
Grafická úprava: Dočasná zóna
Fotografie: Filip Beránek
ISBN: 978-80-906915-5-1
Rok vydání: 2018
Náklad: 300
Jazyk: čeština, angličtina
Počet stran: 16
Cena: 120 Kč

koupit


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 
Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

grafika: Dočasná zóna
grafika: Dočasná zóna

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů