Václav Magid
Podmínky nemožnosti V/VII: Nelidské zdroje 

Slovo „subjekt“ se často používá tak, jako by bylo synonymem slova „člověk“. Další část cyklu s názvem Nelidské zdroje si klade za cíl aspoň částečně zpochybnit toto ztotožňování subjektu a člověka. Jak se máme postavit k projevům inteligence a agence jiných než lidských subjektů? Proč bychom se měli jako konkrétní osoby spokojit s tím, že jsme zařazováni pod obecné označení homo sapiens? Leží odpovědnost za fatální projevy antropocénu skutečně na lidstvu jako druhu? A neukrývá se v samém jádru našeho lidství cosi cizího, co se vzpírá lidskému poznání a moci?

V současném ekonomickém systému je lidem přidělena role takzvaných „lidských zdrojů“. Tento termín může na leckoho působit ponižujícím dojmem; obvykle se přece mluví spíše o „přírodních zdrojích“. Pohoršení nad tím, že se jedinečné a jednající lidské bytosti redukují na ekvivalent suroviny, jako je ropa či zemní plyn, prozrazuje, jakým způsobem se západní myšlení dlouho dívalo na přírodu: totiž právě jako na zdroje, které mají být použity pro lidské účely. Osvícenský projekt emancipace člověka od nadvlády přírodních sil byl zároveň programem polidšťování světa, v jehož rámci nic nemělo uniknout rozumovému poznání a praktickému upotřebení. Příběh osvícenství ale končí heroickým krachem, kdy komplexní struktury, které člověk vytvořil, aby se osvobodil od závislosti na nelidském vnějšku, jej nakonec činí nadbytečným. Za „nelidské“ se tak ve dvacátém století začaly označovat nechtěné důsledky snahy proměnit svět ve „svět pro člověka“. Neviditelný pařát trhu, abstraktní schémata vědy, standardizované technické operace či kafkovský byrokratický aparát musejí být lhostejné k lidským zájmům, mají-li fungovat správně. Neřeší otázky autentické existence a nehledí na humanistické hodnoty. I umění, které chce vyjadřovat pravdu o moderní společnosti, se „dehumanizuje“. […]

Kapitoly:
Mýtus osvícenství mezi polidšťováním a odlidšťováním / Umění touhy po nelidském / Humánní až k nelidskosti, nelidští v duchu humanismu / Dualismus dualismu a monismu / Sdílená cizost / Nelidská čerň


Nakladatelství: Centrum pro současné umění, o. p. s.
Text: Václav Magid
Grafická úprava: Dočasná zóna
Fotografie: Filip Beránek
ISBN: 978-80-906915-4-4
Rok vydání: 2018
Náklad: 300
Jazyk: čeština, angličtina
Počet stran: 16
Cena: 120 Kč

koupit


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 
Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

grafika: Dočasná zóna
grafika: Dočasná zóna

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů