Jan Zálešák: Refrén

Jan Zálešák volí pro publikaci Refrén koncepci stávající ze tří tematicky provázaných celků: katalogové části, obsahující obrazovou dokumentaci a doprovodné texty k realizovaným výstavám; dále rozsáhlého textu umělecké teoretičky Hany Drštičkové, v němž autorka shrnuje výsledky vlastního výzkumu zaměřeného na výstavu Against Nature a její odkaz, jenž měl pro konceptuální soudržnost Zálešákova celoročního cyklu zásadní význam; a konečně syntetizujícího a zároveň sebe-reflektujícího textu z pera samotného Jana Zálešáka. V této eseji Zálešák sumarizuje vlastní zkušenost s kurátorováním výstav v Galerii Kurzor a odkrývá také některé důležité tematické přesahy a horizontální vazby mezi nimi. Zálešák se vedle toho ve svém textu snaží v jistém smyslu „doříct“ vztah ke zmiňované výstavě Against Nature, jejímu konceptuálnímu odkazu a také paralelám v současné umělecké praxi.

Publikace Refrén vychází v souvislosti s kurátorským působením Jana Zálešáka v Galerii Kurzor v roce 2022.


Nakladatelství: Centrum pro současné umění – Praha,
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění
Editor: Jan Zálešák
Texty: Hana Drštičková, Jan Zálešák
Jazyková redakce a korektura: Lenka Střeláková
Grafická úprava: Anymade Studio
Překlad: Phil Jones
ISBN: 978-80-88386-08-7 (CSU Praha)
ISBN: 978-80-214-6126-0 (FaVU)
Rok vydání: 2022
Náklad: 350
Jazyk: čeština, angličtina
Počet stran: 220
Cena: 400 Kč

koupit


Kniha i výstavy byly realizovány za finanční podpory: Ministerstva kultury ČRMagistrátu hl. m. PrahyStátního fondu kultury ČRMČ Praha 7 
a GESTORU – ochranného svazu autorského, z. s.
Partneři: Kostka stav

foto: Polina Davydenko
foto: Polina Davydenko
foto: Polina Davydenko
foto: Polina Davydenko
foto: Polina Davydenko
foto: Polina Davydenko
foto: Polina Davydenko
foto: Polina Davydenko
foto: Polina Davydenko

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů