Sráč Sam, Denisa Bytelová (eds.):
Když couvám, tak se zouvám

Revoluční potenciál dneška spočívá v připuštění a nalezení půvabu ve větě když couvám, tak se zouvám. Verš holého faktu přináší jemné pobavení a zároveň popisuje zpětný chod a s ním otevírá nové horizonty tohoto pohybu. Podstatou je ohledání míst, možností a přístupů, které z progresivního pohybu vpřed opomineme, zapomeneme, nebo vynecháme. V ročním kurátorském programu jsme se rozhodly věnovat klidu. Hodnotě, která by z našeho pohledu mohla přispět obecné udržitelnosti umění. Ve čtyřech oddělených kapitolách se tomuto tématu budeme věnovat z různých úhlů pohledu.

1. Vše, co máme, nám bylo dočasně propůjčeno. Ochota a vůle pracovat s dílem druhého.
2. Musíš / můžeš / měl bys. Jak adekvátně vyhovět vnitřním a vnějším nárokům při zpracování díla?
3. Vizuální předurčenost a s ní spojená schémata.
4. Přitažlivost a rozpor politického formátu zátiší.

Publikace Když couvám, tak se zouvám vychází v souvislosti s kurátorským působením Sráče Sama a Denisy Bytelové v Galerii Kurzor v roce 2021/2022.


Vydalo: Centrum pro současné umění – Praha, o. p. s.
Editorky: Sráč Sam, Denisa Bytelová
Texty: Sráč Sam a Denisa Bytelová, Anna Balážová, Jan Dienstbier, Jan Fabián, František Fekete, Sylva Francová, Jiří Hůla, Blanka Jakubčíková, Libuše Jarcovjáková, Jan Karpíšek, Markéta Kinterová, Inge Kosková, Lukáš Kubec, Kristina Láníková, Marek Meduna, Andrea Medunová, Součková, Lucie Michnová, Luděk Míšek, Patrik Pelikán, Natalie Perkof, Kateřina Rálišová, Karolína Rossí, Pavel Rudolf, Václav Sika, Veronika Slámová, Filip Smetana, Matěj Smetana, Adam Vačkář, Ondřej Vinš, Lenka Vítková, Daniel Vlček
Jazyková redakce: Lenka Střeláková
Grafická úprava: Bušek&Dienstbier
Fotografie: Filip Beránek
Překlady: Viktor Heumann, Phil Jones
ISBN 978-80-88386-06-3
Náklad: 450 ks
Rok vydání: 2021
Počet stran: 158
Cena: 200,-

koupit


Kniha i výstavy byly realizovány za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl. m. Prahy, Státního fondu kultury ČR, MČ Praha 7 a GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s.
Partneři: Kostka stav

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů