Tereza Severová: Poznámky o krajině

Poznámky o krajině jsou koláží složenou z úvah, poznámek, citací, fotografií a textů z výstav. Představují kompilaci podnětů o současné krajině, inspirativní nejen pro vizuální tvůrce, ale i pro všechny citlivé pozorovatele současného světa. 

***

Základní charakteristikou epochy člověka je, že lidská činnost, čili lidstvo jako celek, se podílí na utváření podoby naší planety. Fakt, že byl antropocén prohlášen za novou geologickou éru Země, poukazuje na to, že si lidstvo připouští rozhodující podíl na podobě současného světa. To je moment, který zásadním způsobem určuje náš pohled na krajinu. Pozici člověka, jako pozorovatele přírodních jevů je potřeba přehodnotit.

***

Charakteristickým projevem antropocénní perspektivy je vnímání vlastního já a okolí ve vzájemné souvislosti. Roviny já, my, lidstvo, krajina, planeta, vesmír nejsou už jednoduše oddělitelné. Celý systém se problematizuje a staví znovu v různých významových kombinacích. Je to jako když se díváme sami na sebe, jak hledíme na krajinu. Vidíme obraz v obraze, uvědomujeme si vlastní pozici, zároveň je jaksi nevyhnutelná a nelze z ní jen tak lehce ustoupit. Pozorujeme se, jak pozorujeme. Jsme herci i kulisami zároveň.

***

Učíme se vnímat věci v souvislostech, opustit výklady světa vystavěné na dichotomii člověk–příroda. Současné vidění krajiny provazuje vztah mezi lidským tělem, zažíváním, myšlením a přírodou, a i když vnímá tyto světy v těsném sepětí, jde stále o vliv jednoho na druhé. V krizi životního prostředí prochází zásadní krizí i člověk. Model krize může být vnímán jako velmi vážný stav, smrtelná a apokalyptická hrozba, nebo jako „temná noc duše“, trauma, které ale nakonec vede k splynutí s všehomírem, či dle aristotelovské tradice jako fáze dramatu, po níž dojde k rozuzlení. Současný pohled na krajinu je komplikovaný. Může za to celý řetězec znalostí, zkušeností a (sebe)reflexí. Je to složitá síť myšlenek a emocí, která nás v souvislosti s vnímáním krajiny provází. Stojíme na hranici mezi vnitřním a vnějším, hledíme do budoucnosti a současnost nám protéká mezi prsty. 


Nakladatelství: Centrum pro současné umění – Praha,
Texty: Tereza Severová, Mariana Serranová, Viktor Čech, Jolana Havelková, Tereza Jindrová, Jen Kratochvil, Nina Moravcová, Mariana Serranová, Tereza Severová, Lukáš Šmejkal
Jazyková redakce a korektura: Tereza Chocholová
Grafická úprava a sazba: Martin Odehnal
ISBN: 978-80-88386-09-4 (CSU Praha)
Rok vydání: 2023
Náklad: 200
Počet stran: 80
Cena: 400 Kč

koupit


Publikace vznikla za finanční podpory Státního fondu kultury České republiky a Univerzity Hradec Králové, jakožto výsledek práce v oblasti vědy, výzkumu, tvůrčí činnosti a rozvoje UHK PdF, a je spolufinancována ze zdrojů určených k tomuto účelu.

Centrum pro současné umění Praha podporují: Ministerstvo kultury ČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 a GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s. 

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů