Galerie Jelení Gallery 2010–2020

Na šesti stech šedesáti stranách pokrývá katalog fungování Galerie Jelení v letech 2010 až 2020, a navazuje tak na publikaci Galerie Jelení Gallery 1999–2009. Kniha přináší dokumentaci všech výstav, které se v tomto období v galerii uskutečnily, a to včetně fotografií a doprovodných textů. Jako významný přesah nabízí čtveřici originálních esejů Kariny Kottové, Johany Lomové, Jana Zálešáka a Marcela Fišera, v nichž autoři reflektují obecnější vývoj na současné české výtvarné scéně v posledních deseti letech.


Koncepce katalogu: Gabriela Kotiková, Ondřej Stupal
Editorka: Gabriela Kotiková
Texty: Marcel Fišer, Gabriela Kotiková, Karina Kottová, Josef Ledvina, Johana Lomová, Jan Zálešáka autoři doprovodných textů k výstavám
Jazyková redakce a korektura: Lenka Střeláková, Lenka Kempová
Překlady: Phil Jones, Vanda Krutsky
Grafická úprava: Tereza Hejmová
Fotografie: Radek Jandera, Michal Czanderle, Radek Brousil, Vojtěch Fröhlich, Valentýna Janů, Martin Polák, Zdeněk Polcar
Vydalo: Centrum pro současné umění – Praha, o. p. s.
Rok vydání: 2021
Náklad: 500 ks
Počet stran: 654
ISBN 978-80-88386-04-9
Cena: 590,- Kč

koupit


Výstavní program Galerie Jelení podporují Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy, Státní fond kultury ČR, MČ Praha 7 a GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s.
Publikace Galerie Jelení Gallery 2010–2020 vychází za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR.
Partneři: Kostka stav
Zvláštní poděkování: Jiří a Radana Waldovi

Grafická úprava: Tereza Hejmová

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů