Václav Janoščík
Napínat současnost.
Detektivní pátrání po sdíleném světě

Co když je naše komplikovaná současnost vlastně detektivkou bez jasných viníků nebo detektivů? Velmi populární žánr detektivních vyprávění nám tak může poskytovat napětí při hledání vraha, ale tyto příběhy nám také mohou pomoci vyrovnat se s traumatizující realitou, s problémy s naší identitou nebo se sdílením.

Kniha Napínat současnost. Detektivní pátrání po sdíleném světě se ubírá dvěma hlavními směry. Popisuje dynamiku detektivního vyprávění počínaje klasickou literaturou (Raymond Chandler) přes ikonické filmy (Okno do dvora, Memento) až po seriálové narativy (Rodina Sopránů, Znovuzrozeni, Na jezeře a Rectify). Druhou linií knihy je hledání filosofie přítomnosti, která čerpá především
z post-strukturalismu a afektivního obratu, a směřuje k originálnímu pojetí politiky identit a reality.

Kniha se pokouší pátrat v obou směrech – čte detektivní fikci prizmatem filosofie a podrobuje filosofii investigativnímu zkoumání. Dochází tak k reinterpretaci detektivního vyprávění jako součásti hledání časové orientace, jež by nám dokázala poskytnout něco stejně důležitého, jako je sdílený koncept současnosti. Jinými slovy, detektivové se snaží nejen identifikovat vraha, ale také rozklíčovat obraty a zlomy v čase, jimiž se naše současná situace vyznačuje.

Publikace vznikla jako součást ročního kurátorského působení Václava Janoščíka v Galerii Kurzor.


Nakladatelství: Centrum pro současné umění Praha, Akademie výtvarných umění v Praze
Text: Václav Janoščík
Grafická úprava: Daniela a Linda Dostálkovy
ISBN: 978-80-906915-9-9 (CSU Praha)
ISBN: 978-80-88366-05-8 (AVU v Praze)
Rok vydání: 2020
Náklad: 600
Jazyk: čeština
Počet stran: 275
Cena: 290 Kč

Rozprodáno


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 
Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

Václav Janoščík: Napínat současnost. Detektivní pátrání po sdíleném světě / grafická úprava: Daniela a Linda Dostálkovy

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů