Kurátorský záměr Sráče Sama a Denisy Bytelové
pro Galerii Kurzor

Přitažlivost, ochota a vůle

Revoluční potenciál dneška spočívá v připuštění a nalezení půvabu ve větě Když couvám, tak se zouvám. Verš holého faktu přináší jemné pobavení a zároveň popisuje zpětný chod a s ním otevírá nové horizonty tohoto pohybu. Podstatou je ohledání míst, možností a přístupů, které
z progresivního pohybu vpřed opomineme, zapomeneme nebo vynecháme. V ročním kurátorském programu jsme se rozhodly věnovat klidu. Hodnotě, která by z našeho pohledu mohla přispět k obecné udržitelnosti umění. Ve čtyřech oddělených kapitolách se tomuto tématu budeme věnovat
z různých úhlů pohledu:

1. Vše, co máme, nám bylo dočasně propůjčeno. Ochota a vůle pracovat s dílem druhého.

2. Musíš / můžeš / měl bys. Jak adekvátně vyhovět vnitřním a vnějším nárokům při zpracování díla?

3. Vizuální předurčenost a s ní spojená schémata.

4. Přitažlivost a rozpor politického formátu zátiší.

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů