Když tě slyším, jak to říkáš, tak mám v očích radost

6. 10. – 28. 11. 2021
vernisáž: 5. 10. 2021 od 18 hodin

vystavující: Natalie Perkof, Kateřina Zochová,
Jan Karpíšek, Luděk Míšek

kurátorky: Sráč Sam a Denisa Bytelová

Je těžké věřit, když vyznání se je hledáním podob naší probíhající skutečnosti

Esoterie je často vnímána a zařazována buď na samou hranici sci-fi, předkládána jako vize šílenců nebo je diskutována svrchovaně. Vyznat se znamená být obviněn z podivínství. Vyznání je tolerováno s úšklebkem, mystik je k posměchu. Cítíme-li cokoli neprůkazného, stáváme se součástí okultního světa? Jsme schopni o tom veřejně hovořit? Věříme-li věcně formální teritoriální vírou, jsme etablovaní věřící s výhodami všech tradic a trachtací. Věříme-li jinak, jiným způsobem, nemůžeme naše přesvědčení opustit ani za účelem získání stejných (zmíněných) výhod či pro obavu z útoku a výsměchu. Námitka, že skrývání a tajemství obsahuje příchuť dobrodružství, je jen další v řadě ostrakizací. Pokud se však hledání úkrytu stává každodenním, neodhaluje jiné cesty, jen nás zahání do sevření a úzkosti. Věřit bez dovolení, věřit obyčejným způsobem, věřit v umění. Představením Luďka Míška, Natalie Perkof, Kateřiny Zochové a Jana Karpíška přináším nahlédnutí do esoterie umělců, kteří svou víru přirozeně a obsažně zahrnují do uměleckých děl. Tím, že vystavuji i nedokončené práce, více rozkrývám pramen myšlení, za kterým stojí všechna očekávání sounáležitosti. Přibližuji možnosti ulpívání v okamžiku, kdy myslíme a cítíme.

SrS

První myšlenka při hledání civilního esoterika v umění byla na Josefa Váchala. Ikonický mystik svým životem a působením přiměl dobovou laickou i odbornou veřejnost k množství přístupů a výkladů, které jeho chování dále formovaly. Váchalovo tělo, mysl i dílo se ocitly v soukolí jak veřejného nezájmu, ignorace a přímých perzekucí, tak angažovaných vědeckých prací i lidové fetišizace. Právě tyto netečnosti, agrese a přílišné zvědavosti nás vedly k ohledání současné situace rozšířené vnímavosti umělců.

db


Galerii Kurzor podporují MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 a GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s.
partneři: Kostka stav
mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU Praha
foto: Filip Beránek/CSU PrahaCentrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů