Galerie Kurzor, prostor pro hostující kurátory, je novým projektem Nadace a Centra pro současné umění Praha.  Jeho cílem je poskytnout po dobu jednoho roku vybranému kurátorovi či kurátorce zázemí a zdroje etablované umělecké organizace (institucionální, produkční, výzkumné, finanční) a rozsáhlý výstavní prostor, pro který bude moci připravit – nezřídka poprvé ve své kariéře – ucelenou výstavní dramaturgii včetně doprovodných aktivit (přednášek, panelů) a výroční publikace. Formát, přístup i téma jsou plně v gesci vybraného hostujícího kurátora. Každým rokem bude CSU osloven nový kurátor, který se tohoto projektu ujme.

První, kdo se tohoto specifického kurátorského programu ujal, byl Václav Magid, který v Galerii Kurzor představil projekt sedmi tematicky provázaných skupinových výstav s názvem Podmínky nemožnosti. V březnu roku 2019 se kurátorkou galerie stane Edith Jeřábková.

Otevřeno
středa–neděle od 12 do 18 hodin

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů