Historie (2005–2008)

Galerie Artwall umístěná na opěrné zdi pražských Letenských sadů na nábřeží kpt. Jaroše vznikla s cílem oživit veřejný prostor Prahy a zároveň podnítit dialog umělců s veřejností.

Od roku 2005 se prostor pod vedením Centra pro současné umění Praha a za přispění mnoha partnerů proměnil v galerii pod širým nebem, která každoročně konfrontuje kolemjdoucí či jedoucí Pražany a návštěvníky města s různými podobami veřejného umění.

V roce 2008 byla z rozhodnutí tehdejšího primátora Pavla Béma odebrána Centru pro současné umění Praha licence na užívání rámů letenské zdi pro pořádání dalších výstav. Toto rozhodnutí bylo reakcí na projekt Kolektivní identita, který se kriticky vyjádřil k tehdejší kampani magistrátu na pořádání olympijských her v Praze.

V roce 2011 byl provoz galerie Artwall obnoven, ale již jiným pořadatelským a kurátorským subjektem.

Aktuální informace k projektu najdete na oficiálních stránkách galerie: www.artwall.cz

 

Groupe Guma Guar: Kolektivní identita
David Walliker: Pan Modrý překračuje řeku
Pode Bal: Flagelanti
Mirella Bentivoglio, Alessandro Alimonti: Tváře ve zdi
Tomáš Hibi Matějíček, Marek Pokorný: Malichernost – pocta Ondřeji Sekorovi
Radek Jandera: Politik
Michaela Thelenová: Na chvíli...
Míla Preslová: Rituál

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů