Guma Guar: Kolektivní identita
16. 5 – 15. 6. 2008

 

V noci z 29. na 30. května 2008 došlo k poškození šesti vystavených obrazů a tirážní tabule. K této události, stejně jako ke sporům o využití loga o.p.s. Praha Olympijská se vyjadřuje následující tiskové prohlášení:

Tiskové prohlášení CSU, o.p.s.

Fotogalerii dokumentující poškození obrazů můžete shlédnout po kliknutí na níže uvedený odkaz:

Fotogalerie poškození


Společnost ve které žijeme se ráda sama označuje za demokratickou. Je však demokratická dostatečně? Nejde o pouhou simulaci demokracie? Občané demokratických zemí se stále více dobrovolně vzdávají svého práva rozhodovat o sobě samých a předávají své osudy do rukou tzv. specialistů.

Skupina Guma Guar se svým projektem Kolektivní identita kriticky vyslovuje k problematice „výroby souhlasu“ v demokratické společnosti. Tento termín označuje stav, kdy jsou názory občanů usměrňovány pomocí technik public relation tak, aby konvenovaly vládě a s ní spojené podnikatelské elitě. Guma Guar poukazuje na to, že je více než problematické využívat k jednostranné výrobě souhlasu peněz z veřejných zdrojů. 


Galerie NoD poskytla zázemí pro uskutečnění tiskové konference a k jednodenní prezentaci projektu.

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů