Centrum pro současné umění Praha (CSU) sídlí od roku 2014 v objektu bývalé pekárny na pražské Letné, jehož vlastníkem je Nadace pro současné umění Praha (NSU, zřizovatel CSU).

Na tomto místě rozvíjí CSU ve dvou bezbariérových prostorech svůj výstavní program – Galerii Jelení a Galerii Kurzor a nachází se zde také kancelář projektu Artlist.cz.

Přednáškové a diskusní programy pořádá CSU od roku 2019 v auditoriu s kapacitou okolo 50 osob. Stejně jako obě galerie je auditorium přístupné přímo ze dvora a v současnosti sdílí prostor s kavárnou ACID COFFEE. Dramaturgie programu auditoria CSU je založená na vlastních pravidelných přednáškových a diskusních cyklech, otevřená ovšem zůstává i spolupráci s dalšími aktéry umělecké scény, např. Společností Jindřicha Chalupeckého, Cenou Věry Jirousové, platformou Hope Recycling Station, Fair Art ad.

Další instituce v prostoru

Letenský objekt představuje více než jen fyzický prostor a sídlo CSU a NSU. Ideou pro toto místo je vytvoření stabilní a nezávislé platformy, na níž prostřednictvím vzájemného setkávání umělců a uměleckých institucí dochází k vzájemnému ovlivňování a rozvoji současné umělecké scény.

Kromě NSU a CSU je budova sídlem řady dalších neziskových institucí pohybujících se ve sféře výtvarného umění či sociální práce. Aktuálně se jedná zejména o tyto organizace:

Objekt NCSU, 2023
Budova bývalé pekárny, 2016

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů