V roce 2014 koupila Nadace pro současné umění Praha ze svých prostředků objekt bývalé pekárny s dlouhodobým cílem vybudovat zde nové sídlo Nadace, ale také Centra pro současné umění.

Naše vize pro tento nový prostor spočívá ve vytvoření unikátní "situace", ve smyslu stabilní, otevřené, byť moderované, nezávislé platformy pro umělce a umělecké instituce, v rámci níž dochází vedle jejich vzájemného ovlivňování zároveň k rozvoji současné umělecké scény jako celku s ohledem na její různé a často specifické potřeby. Takové prostředí chceme nastavit, kultivovat a posléze s ním cíleně a dlouhodobě pracovat.

Objekt se nachází v centru pražské části Letná. Po postupné rekonstrukci, na jejíž financování v současné době sháníme zbývající prostředky, zde na ploše 1200 m² prostor nalezly, anebo brzy naleznou: 

Objekt bude postupně rekonstruován a zpřístupňován veřejnosti. Autorem architektonické studie je ateliér Tři architekti.

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů