V roce 2014 jsme z nadačních prostředků pořídili objekt bývalé pekárny s dlouhodobým cílem vybudovat zde nové sídlo NCSU.

Naše vize pro tento nový prostor spočívá ve vytvoření unikátní "situace", ve smyslu stabilní, otevřené, byť moderované, nezávislé platformy pro umělce a umělecké instituce, v rámci níž dochází vedle jejich vzájemného ovlivňování zároveň k rozvoji současné umělecké scény jako celku s ohledem na její různé a často specifické potřeby. Takové prostředí chceme nastavit, kultivovat a posléze s ním cíleně a dlouhodobě pracovat.

Objekt se nachází v centru pražské části Letná. Po postupné rekonstrukci, na jejíž financování v současné době sháníme zbývající prostředky, zde na ploše 1200 m² brzy naleznou prostor: 

Další instituce a projekty budou v blízké budoucnosti následovat.

Objekt bude postupně rekonstruován a zpřístupňován veřejnosti. Autorem architektonické studie je ateliér Tři architekti.

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů