Správní rada
Ludvík Hlaváček (od 1. 4. 2016)
Karina Kottová (od 27. 6. 2017)
Tomáš Vaněk (od 27. 6. 2017)

Dozorčí rada
Ondřej Chrobák (od 27. 6. 2017)
Charlotte Kotíková (od 27. 6. 2017)
Markéta Stará (od 27. 6. 2017)

Zaměstnanci
Ondřej Stupal, ředitel
Gabriela Kotiková, kurátorka

Vedení projektů
Lenka Střeláková: Artlist.cz
Anna Dorňáková: produkce výstavních programů


Statut Centra pro současné umění Praha o.p.s (CSU) vytvořený v souladu s § 13 zákona c. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a doplnění některých zákonů.

CSU je obecně prospěšnou společností registrovanou Městským soudem v Praze v rejstříku obecně prospěšných společností oddíl O, vložka 155, 11. 11. 1999.


Zřizovatel: Nadace pro současné umění
Sídlo: Dukelských hrdinů 500 / 25a, 170 00 Praha 7
IČO: 261 28 055
ředitel: Ondřej Stupal
e-mail: ondrej(v)fcca.cz

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů