Celoroční program Centra pro současné umění Praha, Galerie Jelení, Galerie Kurzor a projektu Artlist.cz v roce 2020 podporují:

MK ČRMagistrát hl.m.Prahy (2 500 000 Kč), Státní fond kultury ČR (215 000 Kč), MČ Praha 7


 

Mediálními partnery CSU Praha jsou ArtMap a jlbjlt a projekt UMA Audioguide.

 

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů