Celoroční program Centra pro současné umění Praha, Galerie Jelení, Galerie Kurzor a projektu Artlist.cz v roce 2023 podporují:

MK ČRMagistrát hl. m. Prahy
Státní fond kultury ČRMČ Praha 7
GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s.

 

Mediálními partnery CSU Praha jsou ArtMapjlbjlt a artalk.cz

Děkujeme.

 

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů