Celoroční program Centra pro současné umění Praha, Galerie Jelení, Galerie Kurzor a projektu Artlist.cz v roce 2022 podporují:

MK ČRMagistrát hl.m.Prahy (2 500 000 Kč), 
Státní fond kultury ČR (345 000 Kč), 
MČ Praha 7 (44 000 Kč), 
GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s. (200 000 Kč).

 

Mediálními partnery CSU Praha jsou ArtMapjlbjlt,
Náš region a Mladý svět a projekt UMA Audioguide.
Děkujeme.

 

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů