Celoroční program Centra pro současné umění Praha a jeho projektů Galerie Jelení, Galerie Kurzor a Artlist.cz podporují:

Ministerstvo kultury ČR
Hlavní město Praha
Státní fond kultury ČR
MČ Praha 7
Rozvojový a podpůrčí fond GESTOR

Renovace a vývoj projektu Artlist byly v roce 2024 finančně podpořeny Evropskou unií prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR.

Mediálními partnery organizace jsou projekty ArtMapjlbjlt a artalk.cz

Děkujeme.

 Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů