Kurátorský záměr Mariany Serranové pro Galerii Kurzor

Výstavní cyklus Seasons, proti sobě staví poetiku ročních období a dopady globalizace, především klimatické změny. Dává do souvislosti odlišné umělecké přístupy ve smyslu symboliky, materiality i (v různé intenzitě) environmentální angažovanosti. Přírodní cykly, čas vyměřený pro lidský život, společenský vývoj a evoluce – tato různá pojetí toku času, jsou pomocnými schématy, kterými definujeme aktuální stav a hledáme další perspektivu. Zátěžová doba zvýrazňuje téma tělesnosti, zdrojů, energetiky i sociálních nerovností.

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů