Franz Thalmair: From Collaboration to Contamination • SUMO

2. 9. 2022 od 17 hodin

Srdečně vás zveme na přednášku Franze Thalmaira From Collaboration to Contamination, která se koná v rámci mezinárodní galerijní přehlídky SUMO 2022

Jak se shromáždění stane událostí, jež je něčím víc než jen součtem jednotlivých částí? Jednou z odpovědí je kontaminace. Jsme kontaminováni našimi setkáními. Mění, kým jsme, tím, že vytváříme prostor ostatním. Díky kontaminaci, která proměňuje světotvorné projekty, se mohou objevovat nové společné prostory a směry. Každý s sebou nese historii kontaminace; čistota nepřichází v úvahu.”
(Anna Lowenhaupt Tsing)

Hybridizace a amalgamace, vazby, propletence, kontaminace, agregátory, kříženci, spojenci, mycelia, oddenky i síťovité asambláže: přednáška kurátora mumok – Museum moderner Kunst Franze Thalmaira nazvaná From Collaboration to Contamination zkoumá umělecké fenomény, které v rámci současné vizuální kultury spojují různé, někdy protichůdné entity. Tematicky dává do souvislosti myšlenku „spolupráce“ jako formy vztahu mezi nejméně dvěma různými entitami a pojmu „kontaminace“, konceptu, který se v dobách globálních krizí a toxicity prostupujících všechny oblasti života zdá aktuálnější než kdy jindy. Přednáška staví různé formy bytí-v-kontaktu a bytí-ve-vztahu proti imperativům autonomie, originality a autenticity, binárním formám vědění a esencialismu i proti myšlence čistoty, tolik protlačované západní modernitou a rozšiřující se opět v poslední době na scéně globální politiky a ekonomiky.

Přednáška se uskuteční v rámci SUMO | Co–Exist
International gallery co-op Prague 2022

1. 9. – 14. 10. 2022


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 a GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s.
Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netNáš REGION
Mladý svět a UMA: You Make Art

©shotby.us
Pohled do výstavy Collaboration, Petr Štembera, Spojení (s Tomem Marioni), 1975 (2004), mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, 2. července až 6. listopadu 2022, Foto: Oliver Ottenschläger, © mumok

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů