CCA Prague Residency Program
Nathalie Anglès (FR), curator and director of Residency Unlimited

The curatorial visit was supported by The Czech Center in New York

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů