Studio Jelení, CSU Praha
Lawrence George Giles (UK)
Mion Kim (Korea-USA)
Pitiwat Somthai (Thajsko)
Duglas Parsons (USA-Švýcarsko)
Céline Allard (Kanada)
Michal Delia (USA)
Marion M. Bordier (Francie) 

Rezidenční program na zámku v Čimelicích, CSU Praha
červen – červenec
Štěpánka Šimlová, Praha, fotografie, film a, nová média
Vlada Ralko, Kiev, Ukrajina, malba
Ksenija Turcia, Zagreb, Chrovatsko, malba
Elizabeth Cohen and Michael Jalley, USA, socha
David Kramer, USA, socha
Ann Reichliung, USA, socha
Ryuzo + Nao, Japonsko, tanec Buto
Pitiwat Somthai, Thaisko, sculpture
Wim Konigs, Rotterdam, Holansko, malba'
Miycon Kim, South Korea, New York, visual art, multimedia
Eva Krásenská, Brno, CR, video, film, performance
(open studios: 24. červen)

srpen – září
Petr Lysáček, Ostrava, vytvarné umění - multi-media
Miloslav Fekar, Kroměříž, krajina instalace
Pitiwat Somthai, Thailand, sculpture,  (UNESCO ASCHBERG Bursaries)
Egle Gineitye, Vilnius, Litva, malba
Alexey Garev, Petrohrad, Rusko, malba
Kathleen Browne, Ohio, USA, sculpture, metalwork
Stephen Litchfield, Ohio, USA, sculpture
Mary Jo Toles, Ohio, USA, photography, video, multimedia
Martin Borowski, Dresden, Neměcko, malba
Miroslav Masin, Skopje, Mackedonie, výtvarné umění a performace
Marian Palla, Brno, CR, painting, installation, performance
(open studios: 16. září)

Studentské dílny
Před řádným rezidenčním program, který probíhá od černa do září jsou v Čimelicích pořádány studentské dílny, semináře, a podobné akce. V letech 1999 a 2000 hostil čimelický zámek skupiny studentů Fakulty výtvarného umění Brno, (studio M. Mainer, M. Gabriel and M. Titlová), z Akademie výtrvarných uměníé v Praze (studio J. Svobodová), Pedagogické fakulty Karlovy university (studio P. Humhala), a oddělení výtvarného umění Pedagogické fakulty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (studio J. Merta and J. Černický).

Rezidenční program na zámku v Čimelicích byl zrušen v roce 2002 kvůli nedostatku financí.

Program Studio Jelení podpořil Ohio Arts Council

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů