PS1, New York, USA
David Černý

Rezidenční pobyt v PS1 byl podpořen Open Society Foundation

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů