Yaara Zach: Rok první

3. 10. 2023 od 18 hodin

V souvislosti s výstavou Rok první v galerii Artwall hostí CSU Praha přednášku její autorky Yaary Zach.

Během prezentace autorka představí své nejnovější dílo s názvem Rok první, komplexní projekt zahrnující videoinstalace, kresby a sérii fotografií, která je v současné době vystavena ve veřejném prostoru galerie Artwall. Dále pak představí starší práce zasazující její současnou výstavu do kontextu.

Přednáška se bude zabývat vývojem její umělecké praxe od statického sochařství k performanci. V této souvislosti představí důvody, které ji vedly k užívání nestabilních materiálů jako je vzduch a tekutiny a umožní nahlédnout do jejího tvůrčího procesu a prvků definujících její tvorbu.

Projekt Rok první má kořeny v performativních akcích zahrnujících objekty-obleky neustále se proměňující prostřednictvím dechu. Výsledkem je unikátní smuteční obřad. V přednášce Zach promluví o své fascinaci starověkými obřady a židovskou mystikou.

Zach bude hovořit i o svém zkoumání kolektivů, jednotlivců, území a hranic v rámci díla vyrůstajícího z performativního aktu vzájemného dýchání. Promluví také o novém komplexním organismu inspirovaném korálovými útesy a superorganismy.


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 a GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s.
Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.net a artalk.cz

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů