Druhá dekáda na scéně: Je kritika v roce 2023 ještě možná? Potřebujeme ji?
A k čemu?

18. 1. 2023 od 18 hodin

diskutující: Anežka Bartlová, Heřman Hůrka, Ondřej Chrobák, Jiří Kovanda, Milan Salák

moderátorka: Pavlína Morganová

Stačí nám lajkování?

Je ještě možné být kritický v době, kdy na prvním místě stojí hodnoty inkluze, péče, nehierachičnosti, nesoutěžení, rovnosti přístupů? Je ještě možné v tomto kontextu kriticky rozlišovat kvalitu? Většina současných výtvarných médií se soustřeďuje na informování, ať už se jedná o kulturní marketing nebo sdílení, jsme zavaleni nepřeberným množstvím informací, které mají jedno společné, akt kritického rozlišování kvality probíhá pouze skrze výběr toho, o čem informujeme. Kritická reflexe nebo dokonce přímo kritika, která byla po celé 20. století důležitým nástrojem kulturního rozvoje, jako by se z našeho veřejného diskurzu vytratila. Stačí nám lajkování bezbřehé mozaiky postojů, názorů a perspektiv nebo nám veřejná kritická diskuze chybí?

Těmto a dalším tématům se budeme spolu s našimi hosty věnovat v poslední části ze série diskusních setkání Druhá dekáda na scéně pořádaných Centrem pro současné umění Praha při příležitosti vydání publikace Galerií Jelení 2010–2020.


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 a GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s.
Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.net a UMA: You Make ArtCentrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů