Hana Janečková: Život po smrti
a Oreet Ashery: Dying Under Your Eyes

16. 10. 2019 od 18.30

V rámci výstavy umělkyně Oreet Ashery: Umíráme, jak žijeme  v Galerii Kurzor se společně s kurátorkou Edith Jeřábkovou a teoretičkou a kurátorkou Hanou Janečkovou zaměříme na téma smrti a umírání v současné společnosti.

Po přednášce teoretičky a kurátorky Hany Janečkové Život po smrti bude následovat projekce filmu Dying Under Your Eyes (2019, 25 min), který je zatím poslední prací umělkyně Oreet Ashery. Film bude promítán v angličtině s anglickými titulky. Přednáška Hany Janečková proběhne v českém jazyce.

Hana Janečková: Život po smrti

Šest měsíců před svou smrtí předvedla americká umělkyně Barbara Hammer v newyorském Whitney Museum svou proslulou performativní přednášku, inspirovanou vlastní zkušeností s rakovinou a s paliativní péčí. Ačkoliv byla tato performance oceňována jakožto protiklad tradičního umírání, je na místě se ptát, co se vlastně Hammer skutečně pokoušela svým posledním veřejným vystoupením sdělit a jak bychom to měli číst v širším kontextu nekropolitiky, kontroly nad životem a smrtí. Myšlenka „dobré smrti“ by se dala srovnat s myšlenkou „dobrého života“, jak o něm hovořila kulturní teoretička Laurent Berlant, když popisovala, jak je neoliberální touha po úspěchu a produktivitě ve skutečnosti škodlivá pro naši vlastní duševní pohodu. Vezmeme-li si jako příklad eutanázii, naši volbu zemřít, jak můžeme zajistit, že nebude zneužita stejnými neoliberálními mechanismy komodifikace? Hana Janečková se bude zabývat uměleckými postupy a institucionálními strategiemi, které obklopují politiku těla a politiku umírání v technologicky mediované společnosti. Čerpat při tom bude z probíhajícího kolaborativního projektu Multilogues on the Now a vlastního doktorského výzkumu. Pohlížejíc na tělo jako na bod, v němž se protínají emocionální, environmentální a technologické zájmy života, pokusí se zhodnotit umělecké strategie odporu, jakými jsou radikální péče či formování koalic.

Oreet Ashery: Dying Under Your Eyes

Práce umělkyně Oreet Ashery Dying Under Your Eyes se zabývá náhlou smrtí jejího stárnoucího otce Daniela (zemřel v roce 2018) a zkoumá proces stárnutí, umírání, truchlení a intimního dohledu. Podobně jako detektiv sleduje film okolnosti, které vedou k Danielově smrti – vedle deníkových záznamů, které umělkyně natáčela na svůj smartphone, se v něm objevují i konstruované scény s přízračnými postavami.

Film Dying Under Your Eyes vznikl za podpory Wellcome Collection v roce 2019.


Oreet Ashery je mezioborová umělkyně žijící ve Velké Británii. Ve své umělecké práci využívá obraz, performace, text, zvuk i hudbu. V roce 2017 vyhrála Ashery 10. Film London Jarman Award a její práce jsou dnes vystavovány po celém světě. V současnosti Oreet Ashery působí jako profesorka na Ruskin School of Art, University of Oxford.

Hana Janečková je teoretička, kurátorka a umělkyně a působí v Centru audiovizuálních studií (CAS) na FAMU a na University of the Arts London. Z vybraných aktivit lze zmínit tříletý výzkumný a kurátorský projekt Multilogues on the Now (Display, Praha), z publikací Iné telá.txt, antalogie o technologiích těla Diagnosis (Artalk.cz, 2017), Speak, Body (FAHAC, University of Leeds, 2017), nomádský feministický kurátorský projekt Hotel Ozone, New Feminism pro Artyčok.TV. (2014–2015) a Experiments in Translation, Cinema6, Arcadia Missa, Londýn. Byla spoluzakladatelkou a vedla Artyčok.TV London (2010–2015) a redaktorkou pro FlashArt CZ/SK a  píše pro Artalk, Frieze, Springerin, Romboid, Fotograf, A2, Kapitál a jiné.


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 

Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

from the video Dying Under Your Eyes by Oreet Ashery ©Oreet Ashery
přednáška Hany Janečkové Life Byeond Death předcházela promítání filmu Oreet Ashery: Dying Under Your Eyes
from the video Dying Under Your Eyes by Oreet Ashery ©Oreet Ashery
přednáška Hany Janečkové Life Byeond Death předcházela promítání filmu Oreet Ashery: Dying Under Your Eyes

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů