Krajina?
22. 6. – 29. 8. 1993
místo konání: Galerie  hlavního města Prahy, Dům U kamenného zvonu
kurátoři: Ludvík Hlaváček, Marta Smolíková

 


vystavující umělci: Jiří Černický, Jiří Činčera, Stanislav Diviš, Michal Gabriel, Ivana Hanzlíková, Pavel Hayek, Roman Hudziec, Milan Knížák, Jiří Kočí, Vladimír Kokolia, Pavel Kopřiva, Jiří Kovanda, Petr Kvíčala, Petr Lysáček, Martin Mainer, Arnošt Pacola, Alexander Pečev, Jiří Petrbok, Jan Pištěk, František Skála, Antonín Střížek, Miloš Šejn, Jiří Šigut, Kateřina Štenclová, Roman Trabura, Jana Žáčková, Peter Župník


 

Výstava byla připravena ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy. Tématem výstavy byla otázka, jaká je podoba tradičního malířského žánru v umění 90. let 20. století. Výstava představila díla 27 českých umělců, kteří čerpají inspiraci z krajiny a zpracovávají tento motiv ve své tvorbě. Výstavy se zúčastnili umělci různých generací, pracující s odlišnými výtvarnými prostředky – zahrnuta byla jak malba a objekty, tak fotografie, instalace a video. Téma krajiny bylo chápáno velice otevřeně – jednalo se o zachycení krajiny na obraze, experimenty s přírodními materiály a procesy, ekologickou tématiku, výpovědi o krajině dětství. V souvislosti s výstavou byl uspořádán seminář, kde se hovořilo o problematice krajiny jako o klasickém tématu výtvarného umění, které je nyní chápáno šířeji a také zpracováváno novými uměleckými prostředky. Cenu Sorosovy nadace získal Petr Lysáček za dílo „Rozcestí“. SCSU-Praha zakoupilo tuto sochu pro stálou sbírku Galerie hl. města Prahy.

 

Spolupracovníci
Galerie hlavního města Prahy

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů