Peníze nebo život / O etice financování umění

23. 9. 2019 od 19 hodin
diskuse probíhající v rámci Týdne pro klima se odehraje v Galerii Kurzor
diskutující: Václav Drozd, Petr Dub, Hana Janečková, Karina Kottová, Marek Pokorný, Jiří Ptáček, Martina Smutná, Adéla Součková, Tomáš Vaněk, Miloš Vojtěchovský 
moderátor: Jakub Ort

Zahraniční diskuze o „špinavých“ a „čistých“ penězích se pomalu přesouvají také do České republiky, kde donedávna podobný rozměr institucionální kritiky chyběl. I na současné české umělecké scéně ovšem figurují donoři, jejichž podnikání vyvolává etické otázky. Jaké jsou hranice financování umění? A jaké názory zaznívají v rámci umělecké scény? Je možné vytvářet adekvátní formy spolupráce nebo je třeba některé formy finanční podpory umění odmítat? Kde je hranice mezi jednáním jednotlivce a kde začíná systémový problém? Na podobné otázky bychom se chtěli ptát formou společné diskuze či kolektivního pléna, které je otevřené všem, kdo se těmito tématy zabývají. V úvodu vystoupí jednotliví řečníci a řečnice s krátkými příspěvky a poté bude následovat diskuze mezi všemi zúčastněnými i přihlížejícími, která bude moderována publicistou Jakubem Ortem.

Diskuze proběhne v rámci Týdne pro klima (20.–27. 9. 2019), což není náhoda, protože právě v souvislosti s měnícím se globálním klimatem je třeba přehodnotit měřítka a hodnoty, podle kterých funguje podpora a zprostředkování výtvarného umění. Horizont klimatické katastrofy před nás klade naléhavé požadavky na změnu chování, mezi něž patří například odklon od fosilního průmyslu nebo důraz na principy péče a vzájemnosti.

Akci organizují platformy https://artalk.cz/Artalk.cz a http://artycok.tv/Artyčok.TV , vznikla z popudu sítě Feministických uměleckých institucí a v koprodukci s Centrem pro současné umění Praha (CSU).


Projekty Centra pro současné umění Praha podporují MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7
Partneři: Kostka stav
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.net

Diskuse se odehraje v prostorách Galerie Kurzor (CSU Praha)

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů