Ulf Aminde: O sociální funkci umění

15. 1. 2023 od 18 hodin

Kurátorky galerie Artwall Zuzana Štefková a Lenka Kukurová budou spolu s autorem aktuální výstavy Outlet, německým umělcem Ulfem Aminde, diskutovat o tom, jak může umění bojovat proti pravicovému extremismu, rasismu, xenofobii a nenávisti vůči menšinám.

Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

Akce se koná ve spolupráci galerie Artwall s CSU Praha, a to v rámci Fotograf Festivalu.


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 a GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s.
Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.net a UMA: You Make Art

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů