Třetí dekáda na scéně:
Zdroje umělecké spolupráce.
Jak se profesionalizuje kolektivní praxe?

11. 9. 2023 od 18 hodin

diskutující: BCAA system (Šimon Levitner), Comunite Fresca (Dana Balážová), Vojtěch Märc, Zuzana Štefková
moderátorka: Markéta Mansfieldová

Kolektivní tvorba se na současné umělecké scéně prosazuje stále výrazněji. Kolektivy vyhrávají umělecká ocenění, kurátorují významné umělecké přehlídky, dostávají se do vedení uměleckých organizací. Tvořit v kolektivu se stává strategií pro narušování zavedeného fungování institucionálního provozu, východiskem z individualismu komoditně orientované společnosti. V kolektivech se potkávají umělci a umělkyně s teoretiky, architekty, designéry a dalšími profesionály, čímž vznikají inovativní umělecké projekty s výrazným akademickým a společenským přesahem. I na české umělecké scéně vzrůstá význam kolektivů, jejichž interdisciplinární díla propojují různé obory, média a tvůrčí strategie. Jen málo z těchto nově vzniklých uskupení však dlouhodobě přetrvá v podmínkách neziskové kulturního sektoru, jenž selhává v zajištění základních sociálních a ekonomických jistot. Vedle prekarizovaného fungování čelí současné kolektivy i řadě dalších výzev ztěžujících etablování kolektivní praxe jako udržitelné součásti uměleckého provozu.

Diskuze se zaměří na otázky spojené s profesionalizací kolektivní umělecké praxe na české umělecké scéně. Jaké jsou motivace k tomu být součástí kolektivu a co tvoří jeho základ? Jaké organizační strategie zajišťují udržitelné fungování kolektivu? A jakou podporu by měly kolektivy dostávat ze stran vzdělávacích, grantových a výstavních institucí? 


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 a GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s.
Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.net a artalk.czCentrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů