Náš status: Průzkumy a perspektivy

4. 4. 2023 od 18 hodin

diskutující: Michal Adamovský, Hana Felklová,
Jitka Hlaváčková a Johana Lomová

V roce 2022 proběhla dvě dotazníková šetření věnovaná způsobu obživy umělců a umělkyň a dalším souvisejícím otázkám. V plánované živé diskuzi představíme získaná data a závěry dotazníku věnovaného odměňování za uměleckou práci pro galerie (GHMP) a druhého zkoumajícího pracovní praxi a životní podmínky umělců a umělkyň (Spolek Skutek a Fair Art). Zazní též aktuální informace o situaci týkající se definování Statusu umělce a srovnání s praxí v zahraničí.

Zajímat nás bude, nakolik zobecněné výsledky průzkumů odpovídají zkušenosti přítomných, co konkrétního by jim umožnilo věnovat se tvůrčí činnosti a obecněji, co od Statusu umělce očekávají a čím může být podmíněna registrace ve „fondu umělců“.

Na uspořádání diskuze spolupracují Spolek Skutek, Fair Art, Galerie hlavního města Prahy a Centrum pro současné umění Praha.


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 a GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s.
Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.net a artalk.cz

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů