Křest knihy Jindřich Chalupecký: Texty a kontexty kritika umění

23. 10. 2023 od 18 hodin

Kolektivní monografie autorů Anežky Bartlové, Tomáše Glance, Johany Lomové, Tomáše Pospiszyla (ed.) a Jana Wollnera analyzuje dílo výtvarného kritika a teoretika Jindřicha Chalupeckého (1910–1990) skrze jeho nejvýznamnější texty. Sleduje historické okolnosti jejich vzniku, přibližuje vztahy k jednotlivým osobnostem české i světové kultury a odhaluje praktické okolnosti jejich publikování. 

Kniha bude na místě zakoupení za speciální cenu.

Na akci se podílejí: Akademie výtvarných umění v Praze, Společnost Jindřicha Chalupeckého a Centrum pro současné umění Praha


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 Rozvojovým a podpůrčím fondem GESTOR
Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.net a artalk.cz

foto: Radek Dětinský
foto: Radek Dětinský
foto: Radek Dětinský
foto: Radek Dětinský
foto: Radek Dětinský
foto: Radek Dětinský

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů