FHS v CSU: Rozprava na lavičce
Václav Hájek & Mariana Serranová

filosoficko-umělecko-teoretická rozprava

25. 5. 2023 na lavičce v parku Stromovka
> sraz v 17 hodin na Výstavišti u fontány
> v případě špatného počasí se akce uskuteční
od 17 hodin v prostorách auditoria CSU Praha
– pro aktuální informace sledujte náš facebook

Neformální setkání filosofa Václava Hájka a kurátorky a teoretičky umění Mariany Serranové rozvine témata výstavy Spring and All, která je k vidění v Galerii Kurzor, CSU Praha. Akce probíhá v rámci spolupráce CSU s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy. V případě špatného počasí rozprava proběhne právě v prostorách auditoria CSU.

Václav Hájek se narodil roku 1974 v Praze. Vystudoval dějiny umění na FF UK, vyučuje dějiny umění a teorii vizuální kultury na Fakultě humanitních studií UK, zabývá se vztahy výtvarného umění a masové vizuální kultury. Tuto problematiku rozebírá v knihách Jak rozpoznat odpadkový koš (Labyrint, 2012) či Neony a světla reklam (s Evou Bendovou; Paseka, 2018). V roce 2022 vyšla jeho publikace Na hraně všednosti. Eseje o vizuální kultuře. Zabývá se velmi konkrétními, dílčími motivy, které vypadají jako samozřejmosti, jimž není potřeba věnovat žádnou zvláštní pozornost, natož pak teoretickou reflexi. Chce naznačit, že si jednotlivostí, samozřejmostí a „banalit“ v (nejen) vizuální kultuře příliš málo všímáme, i když jsme jimi zcela obklopeni jako Jonáš velrybou.


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 a GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s.
Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.net a artalk.cz

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů