Všechno jde mimo ně, ale my jim stejně skočíme do řeči

18. 6. 2021 od 17 hodin

přednáška Jakuba Marka, Ondřeje Váši a Martina Charváta se koná ve spolupráci s Fakultou humanitních studií UK

Motivovala-li aktuální výstavu v Galerii Kurzor Všechno jde mimo mě „ochota a vůle pracovat s dílem druhého," co ji takhle vzít doslova, zajít si na přátelskou návštěvu a učinit si z výstavy ideový bazar? Trio Jakuba Marka, Ondřeje Váši a Martina Charváta je každopádně slušně vychováno a ví, že se nesluší přicházet jen tak s prázdnou. Vystavující umělce, již si vzájemně směnili své pohnutky, nápady i role, tak prostřednictvím malého filozofického potlače zahrnou květinami, které ostatně prostupují výstavou jako opakující se němí svědci proběhnuvších transakcí. Květiny jsou totiž navýsost pozoruhodným motivem, který lze z černozemě umění přesadit do hnědozemě filozofie s více než uspokojivými pěstitelskými výsledky. Hovoří řečí našich nejtemnějších pudů, stejně jako jsou výlučnými prostředníky mezi námi a osvícenským sluncem. Jejich květy vyvlastňují naše tváře a těla prostřednictvím tetování, zatímco doslova zniterňujeme jejich kořeny. Nebyl by to ale filosofický trialog, kdybychom nezačali šlápnutím do hegeliánského h***a, v němž se nakonec – stejně jako hegeliánský pes – uspokojeně poznáváme, neboť tvorba, práce, umění, tři vrcholné lidské aktivity, jako by Hegel – a my s ním – vyvozoval: z trávicího traktu. Pojďte se sami přesvědčit!


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 
Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make ArtCentrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů