Spekulativní kresba: diskuse s autory

online diskuse k českému překladu knihy
Spekulativní kresba 2011–2014

Armen Avanessian, Katarína Hládeková,
Václav Janoščík, Andreas Töpfer a Josef Řídký

9. dubna 2021 od 18 hodin

Jako by se naše současnost plnila různými problémy geopolitických, environmentálních i kulturních střetů, nebo krizí konsensu, citlivosti a nás samotných. Nepochybně žijeme v době vhodné pro filosofii, vyzývající k novému přemýšlení o našem postavení identitě i vzájemnosti. Právě pojem spekulací, stále velmi populární v rámci současného myšlení, je jedním z náznaků, a snad i strategií, jak čelit různým druhům krizí a otevírat nové perspektivy. Spekulativní kresba autorů Armena Avanessiana a Andrease Töpfera je jedním z nejdůležitějších filosofických, ale i uměleckých příspěvků k pochopení a rozvíjení tohoto pojmu. V rámci křtu českého překladu Spekulativní kresby 2011–2014 (vydané CSU Praha ve spolupráci s FaVU Brno) hovořili autoři a překladatelé publikace o využití spekulací, o kreslení společnosti, o transformaci jazyka filosofie do jazyka kresby, i o úskalích překladu knihy samotné do češtiny a dalších jazyků.


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 
Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů