Spekulativní kresba: diskuse s autory

online diskuse k českému překladu knihy
Spekulativní kresba 2011–2014

Andreas Avanessian, Katarína Hládeková,
Václav Janoščík a Andreas Töpfer

v pátek 9. dubna 2021 od 18 hodin

diskuse se uskuteční v anglickém jazyce na platformě Zoom na odkazu: zoom.us/j/93745193010
Meeting ID: 937 4519 3010
Passcode: 756643

Jako by se naše současnost plnila různými problémy geopolitických, environmentálních i kulturních střetů, nebo krizí konsensu, citlivosti a nás samotných. Nepochybně žijeme v době vhodné pro filosofii, vyzývající k novému přemýšlení o našem postavení identitě i vzájemnosti. Právě pojem spekulací, stále velmi populární v rámci současného myšlení, je jedním z náznaků, a snad i strategií, jak čelit různým druhům krizí a otevírat nové perspektivy.

Spekulativní kresba autorů Armena Avanessiana a Andrease Töpfera je jedním z nejdůležitějších filosofických, ale i uměleckých příspěvků k pochopení a rozvíjení tohoto pojmu. V rámci křtu českého překladu knihy (vydaného CSU Praha ve spolupráci s FaVU Brno) budeme s autory mluvit o využití spekulací, o kreslení společnosti, o posunu k současné perspektivě (kniha vyšla původně v roce 2014), možná i o nové kapitole připravované pro německé vydání.

Diskusi s autory knihy povedou překladatelé knihy Václav Janoščík a Katarína Hládeková (edice Pop-teorie). Událost proběhne v anglickém jazyce na platformě Zoom. Klást dotazy bude možné prostřednictvím chatu. Rozhovor bude nahráván.


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 
Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

©Andreas Töpfer a Armen Avanessian

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů