Iva Javorská: Jak ošetřit autorská práva
ve výtvarném umění

8. 6. 2021 od 16 do 19 hodin

Projekt CzechMobility.info ve spolupráci s Fair Art 
a CSU Praha pořádá další ze série seminářů navazujících
na publikace Pearle pro umělce a kulturní manažery. Seminář se tentokrát zaměří na oblast autorského práva.

Témata semináře:

  • Výtvarná díla jsou výsledkem potřeby sebevyjádření, jsou zpravidla předurčena zpřístupnění ostatním. Z definice jsou tedy vystavena možnosti jejich užití způsobem, který autor neschvaluje, nebo dokonce možnosti zneužití.
  • Konkrétní způsoby předcházení nežádoucího užití díla, nastavování pravidel užití skrze licence a konečně tomu, co konkrétně může autor udělat a očekávat, pokud došlo k zásahu do jeho autorských práv.
  • Právní, praktické, ale i obchodní ohledy při nakládání s vlastním dílem, též na podkladě konkrétních autorskoprávních sporů, které proběhly u nás a v zahraničí.
  • Označování a prokazování autorství, copyrightové doložky, opatrnost při zpřístupňování děl ve fyzickém a virtuálním světě, právní pozice autora v různých typech vztahů (volná tvorba, tvorba na objednávku nebo pracovní smlouva) a jak práva autora v těchto vztazích ošetřit, co může autor udělat, došlo-li k porušení licence nebo zneužití díla, co může učinit sám a na koho se může obrátit, čeho se může domáhat.

Registrace je možná zde.


Všichni účastníci semináře se musí prokázat negativním antigenním testem ne starším než 72 hodin. Dále prosíme účastníky o používání ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorách a dodržování všech aktuálně platných hygienických opatření MZ ČR.


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 
Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

Jak ošetřit autorská práva ve výtvarném umění

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů