Vraždím, tedy jsem aneb příběh jednoho nevyřešeného mordu moderní kultury

23. 6. 2020 od 17 hodin

Auditorium CSU Praha

I kdyby René Descartes nebyl zavražděn, museli bychom si jeho otravu vymyslet. Jak jinak by měl ze světa odejít Kronos moderní filozofie, jehož nenasytný apetit přežil svou vlastní smrt a ze samých pochyb po několik staletí požíral své děti? Descartese bylo jednoduše zabít třeba. Zločin je každopádně zločinem a vrah zůstává na svobodě, což nelze nechat jen tak, zvláště pokud se zdá, že sofistikovaně a s vervou provokuje své pronásledovatele a systematicky vraždí dál. Jakého maniakálního Ahasvera však máme napříč dějinami hledat? A chceme jej vůbec přivést před soud? Chceme a můžeme vyvrátit nepříjemnou možnost, totiž že vrahem není nikdo jiný než zlé dvojče naší vlastní soudnosti, plnící příkazy odpoutaného myšlení?

Čtvero detektivních přednášek Tatiany Badurové, Jakuba Marka, Jakuba Chavalky a Ondřeje Váši ze Společnosti pro filosofickou antropologii se vydá po krvavých stopách vedoucích od karteziánské mrtvoly přes vražedné aranže Thomase de Quinceyho až po znásilněnou zdechlinu současného kosmu, tlejícího za denního světla poníženého osvícenství. Budeme společně hledat sériového vraha, který se evidentně, jasně a zřetelně nezastaví před ničím, ani před samotným vesmírem, jehož supernovy a slunce strhává do bláta temných šťáv a tabuizovaných temnot lidských útrob. V neposlední řadě jej pak v rámci dramatického výslechu budeme hledat v našich vlastních řadách, neboť nejdůmyslnější lstí, kterou na nás tento mordýř vymyslel, bylo přesvědčit nás, že mezi nás nepatří.

V bezpečí nebude nikdo, všichni budou sedět na lavici obžalovaných. Ostatně co když našeho zločince nalezneme jen za podmínky, že mu společně s René Girardem nabídneme obětního beránka a vylákáme jej na světlo kolektivní vraždou? Kdo se na oltář položí jako první? 

Přednáška se odehraje ve spolupráci se Společností pro filosofickou antropologii a FHS UK.


Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 
Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

Jakub Chavalka při přednášce Vraždím, tedy jsem aneb příběh jednoho nevyřešeného mordu moderní kultury ©CSU Praha
Jakub Chavalka při přednášce Vraždím, tedy jsem aneb příběh jednoho nevyřešeného mordu moderní kultury ©CSU Praha
Jakub Marek při přednášce Vraždím, tedy jsem aneb příběh jednoho nevyřešeného mordu moderní kultury ©CSU Praha
Jakub Marek při přednášce Vraždím, tedy jsem aneb příběh jednoho nevyřešeného mordu moderní kultury ©CSU Praha
Jakub Marek při přednášce Vraždím, tedy jsem aneb příběh jednoho nevyřešeného mordu moderní kultury ©CSU Praha
Tatiana Badurová při přednášce Vraždím, tedy jsem aneb příběh jednoho nevyřešeného mordu moderní kultury ©CSU Praha
Tatiana Badurová při přednášce Vraždím, tedy jsem aneb příběh jednoho nevyřešeného mordu moderní kultury ©CSU Praha
Ondřej Váša při přednášce Vraždím, tedy jsem aneb příběh jednoho nevyřešeného mordu moderní kultury ©CSU Praha
Ondřej Váša při přednášce Vraždím, tedy jsem aneb příběh jednoho nevyřešeného mordu moderní kultury ©CSU Praha
Přednáška Vraždím, tedy jsem aneb příběh jednoho nevyřešeného mordu moderní kultury ©CSU Praha
Přednáška Vraždím, tedy jsem aneb příběh jednoho nevyřešeného mordu moderní kultury ©CSU Praha

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů