Mira Gáberová a Eva Jiřička: prezentace prací Svátečního umění

17. 6. 2020 od 19 hodin

Mira Gáberová a Eva Jiřička v rámci projektu Sváteční umění prověřují a inovují kolektivní principy v chápání a prožívání svátků a výročí. Autorky reinterpretují kulturně-politické vzorce, které stereotypně konstruují naši kolektivní identitu. Ritualizované oslavy, coby důležité předěly v celospolečenském harmonogramu, realizují v symbolických souřadnicích. Aktivují pospolité vztahy, sledují průsečíky rodinného života a veřejného dění nebo zvou k účasti představitele relevantních sociálních skupin.


Projekt Sváteční umění podpořili Fond na podporu umenia a Nadace pro současné umění Praha spolu s GESTOR – ochranný svaz autorský

Aktivity Centra pro současné umění Praha jsou podporovány: MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 
Partneři: Kostka stav, s. r. o.
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

Mira Gáberová a Eva Jiřička při prezentaci prací Svátečního umění ©CSU Praha
Mira Gáberová a Eva Jiřička při prezentaci prací Svátečního umění ©CSU Praha
Mira Gáberová a Eva Jiřička při prezentaci prací Svátečního umění ©CSU Praha
Mira Gáberová a Eva Jiřička při prezentaci prací Svátečního umění ©CSU Praha
Prezentace prací Svátečního umění ©CSU Praha
Prezentace prací Svátečního umění ©CSU Praha
Mira Gáberová a Eva Jiřička: prezentace prací Svátečního uměníCentrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů